grb od Kanadska kraljevska
heraldična družba

Dobrodošli na straneh Slovenskega grboslovja. Te strani sem zastavil z namenom,
uradna značka od Sekcija Slovenija
da bi k sodelovanju pritegnil vse tiste, ki bi želeli po svojih močeh prispevati pri urejanju razmer na področju slovenskega grboslovja. Ljubitelji in poznavalci grboslovja in sorodnih področij ste vabljeni, da pri tem sodelujete.

Raba grbov doživlja preporod skorajda po vsem svetu. Pravila o izbiri, posesti in prenosu grba se v različnih delih sveta bolj ali manj razlikujejo.Le v nekaterih državah obstojajo grbovni uradi, katerim je najvišja državna oblast zaupala odgovornost za strokovni in administrativni nadzor. Ponekod obstojajo samo registri grbov. V teh registrih so pogosto vodeni tudi grbi, katerih ni podelil predstavnik najvišje oblasti.

Dandanes imamo opravka z dvema pristopoma glede na posest in dedovanje grba. Eden temelji na angleški, drugi na srednjeevropski (nemški) tradiciji. Na splošno pa ugotavljamo, da področje ni urejeno po enotnih pravilih.

grb od Janez Vajkard Valvasor
Naš cilj je predvsem doseganje zadostne temeljne osveščenosti, ki bila splošno priznana. To bi bila podlaga za nadaljnje delo in morebitne formalizirane postopke.

Nimamo namena, da bi postali grbovni urad. Trudili pa se bomo, da bi z našim delovanjem slovensko grboslovje čimbolj približali tisti ravni, kot jo ima v deželah, s katerimi se želimo primerjati. To nameravamo doseči z organizacijo prireditev, objavami prispevkov, ki bodo obravnavali strokovnost in veščino, posredovali ustrezno literaturo in priporočali strokovno pomoč priznanih grbovnih mojstrov.