Uvod

Različni vidiki grboslovja so opisani v strokovnih prispevkih, knjigah, online spletnih povezavah in forumih. Navedeno gradivo ne odraža nujno pogledov SHS. Bralec mora sam presoditi veljavnost in sprejemljivost gradiva. Prizadevamo si, da bi grboslovje približali čim bolj vsestransko, ne oziraje se na politiko.

Izogibamo se tudi obravnavanja hereldike, ki je povezana z viteškimi redovi. Ne ukvarjamo se z ocenjevanjem ali nagrajevanjem. Kot vodilo in vir dodatnih informacij priporočamo International Commission of Orders of Chivalry.

Sekcija Slovenija Viri

Spletni viri

Spodnjih virov nismo vključili med izbire v levem stolpcu, so pa dovolj pomembne, da jih posebej navajamo tule: