Uvod

Katalogi grbov so se začeli pojavljati že v srednjem veku. To so bile zbirke naslikanih grbov, najprej kot skice grbov udeležencev na določeni prireditvi. Taki začetki so se v kasnejših obdobjih izpopolnjevali v vseh ozirih. Prišlo je do razvrščanja po vojaških in civilnih kategorijah. Pričujočo zbirko bomo skušali predstaviti čimbolj popolno z razlago, viri in blazonom. Grbe smo razdelili v štiri glavne skupine.
(Pognon, Edmond M, trans. Le Livre des Tournois du Roi Rene, c1460. Paris: Editions Hercher, 1986. P24.) The King of Arms of the Duke of Brittany presents a roll painted with the arms of those proposed to judges of a tournament to the Duke of Bourbon.

SGS ne preverja veljavnosti pravice do uporabe grba, ne vključuje in ne predstavlja posebnih nagrad, naslovov in dodatkov. Društvo se posebej ne podreja nobenemu viteškemu redu. Člani SGS ne bodo objavljali svojih grbov na tej strani, če bodo pridobljeni s pomočjo nepriznanih viteških redov, samozvanih redov ali izmišljenih skupin. Kdor bi želel podrobnejšo razlago, lahko uporabi register International Commission of Orders of Chivalry. kjer bo našel spisek priznanih viteških redov. Načela omenjene komisije so lahko dobro vodilo.

Predstavitev grba v tej zbirki nikakor ne nadomešča ali odpravlja zahtev uradnega heraldičnega registrarja. Društvo pričakuje, da bo Slovenija ustanovila heraldični urad, ki bo podeljeval in hranil evidenco o podeljenih grbih. Na to organizacijo mora vlada prenesti ustrezna pooblastila in odgovornost. Naše društvo pa bo za informacijske in vzgojne namene še naprej objavljalo osebne, občinske, institucijske in zgodovinske grbe. S tem bo lepoto grbovja posredovala članom in širši javnosti.

Kategorija 1: KKHD grbi

Zbirka osebnih grbov vsebuje grbe, ki so si jih zamislili ali pridobili posamezni člani. Za objavo v tem spisku mora kandidat izpolnjevati pogoje, ki so podani v poglavju Osebni grbi. SGS namerava za vsak grb objaviti blazon in čimbolj popolne podatke o izvoru in zgodovini grba. Če želite v spisek dodati svoj grb, se morate najprej včlaniti. Za dodatne informacije se povežite z .

Slovenski grbi

Kategorija 1: Cerkveni grbi

Katalog cerkvenih grbov ima zgolj informativni namen. Spisek ni in tudi ne more biti popoln. Objavljeni bodo predvsem grbi Rimskokatoliške cerkve.

Kategorija 2: Občinski grbi

Tudi ta spisek ima informativni namen. Ni in ne more biti popoln. Prisotna so prizadevanja po bolj sistematični in strokovni ureditvi občinskih grbov, vendar zaenkrat ni urada, ki bi bil za kaj takega pooblaščen.

Kategorija 3: Grbi ustanov

pisek je informativnega pomena in bo sčasoma vseboval grbe ustanov, povezanih s SGS.

Kategorija 4: Zgodovinski grbi

Ta spisek bo vseboval zgodovinske grbe posameznikov in institucij. Spisek je informativnega pomena. Obiskovalcem naj bi predstavil lepoto in pestrost grbov iz slovenske zgodovine.